Nahoru
Design interiéru
Modelářství a návrhářství oděvů
Modelářství a návrhářství oděvů

Maturita

Maturitní zkoušky 2023 (jaro)

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. Maturitní zkoušky v roce 2023 (jaro, podzim) na Střední škole designu a řemesel Kladno budou zajištěny v souladu se zákonem č. 284/2020 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 405/2020 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

 

Maturitní zkouška je ve školním roce 2022/2023 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. 

 

Společná (státní) část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk NEBO Matematika – didaktický test

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl/a nebo neuspěl/a (včetně procentuální úspěšnosti) a proběhne v kompetenci CZVV (CERMAT).

 

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice dle předem známých kritérií hodnocení. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

 

Obor – MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty – ústní zkouška:

 • Dějiny umění
 • Oděvní technologie, Textilní materiály a Konstrukce oděvů

Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Během školního roku 2022/2023: předložení portfolia návrhů modelů, výběr z návrhů odbornou komisí, předložení vyhotovené technické dokumentace.

V dubnu 2023: vlastní dílenská realizace modelu. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut).

V květnu 2023: obhajoba před maturitní komisí při ústní MZ včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Obor – DESIGN INTERIÉRU

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty – ústní zkouška:

 • Dějiny umění
 • Technologie, Nauka o materiálu a Konstrukce

Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Během školního roku 2022/2023: losování tématu (3 různé typy bytů), zpracování konceptu, zpracování výkresů, „mood boardu“ a vizualizace všech místností v bytu.

V dubnu 2023: kompletace dokumentace, dílenská realizace modelu a odevzdání veškeré dokumentace. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut).

V květnu 2023: obhajoba před maturitní komisí při ústní MZ včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Obor – NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA (2-letý)

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty – ústní zkouška:

 • Konstrukce
 • Technologie

Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů a praxe.

Během školního roku 2022/2023: výběr tématu, návrh skic interiérových výrobků, návrhový výkres finálního výrobku a kompletní výrobní dokumentace.

V dubnu 2023: vlastní dílenská realizace modelu pokoje. Praktická maturitní zkouška trvá
3 dny, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut).

V květnu 2023: obhajoba před zkušební maturitní komisí při ústní MZ, součástí je audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Obor – TECHNOLOGIE POTRAVIN

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
 • Technologie potravin, Analýza potravin, Biologie a mikrobiologie a Výživa

Praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů.

Témata jsou zadána žákům v průběhu měsíce září, žáci si vybírají. Maturitní odbornou práci žáci zpracovávají v průběhu 2. ročníku dle časového harmonogramu. Obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí v květnu při ústní MZ, součástí je audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Podrobné informace o PROFILOVÝCH maturitních předmětech ČJL a CJ

Český jazyk a literatura

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat 20 literárních děl, všechna tato díla musí být vybrána ze školního seznamu 100 literárních děl.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat minimálně dvě prozaická, dvě básnická a dvě dramatická díla.
 • Seznam literárních děl k MZ nesmí obsahovat více než 2 literární díla od jednoho spisovatele.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat z každého období přesný počet děl uvedený v závorce jednotlivých sekcí z daného školního seznamu 100 literárních děl. V sekci DALŠÍ TITULY si studenti musí vybrat 6 jakýchkoli děl z výše uvedeného školního seznamu, avšak i tato díla musí být do seznamu četby vybírána v souladu s předešlými body č. 1, 2, 3.

 

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

 

PRAVIDLA pro konání písemná maturitní zkoušky z CJL ve školním roce 2022/2023: Pravidla písemka CJL (Velikost: 202.94 kB)

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 20 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který odevzdají do 31. 3. 2023, ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

 

SEZNAM ČETBY pro školní rok 2022/23: Školní seznam četby. (Velikost: 320.52 kB)

FORMULÁŘ k vyplnění seznamu četby pro školní rok 2022/23: Příloha k seznamu četby. (Velikost: 162.42 kB)

 

Cizí jazyk

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka

Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat z jednoho samostatného textu.

Rozsah textu je stanoven na min. 200 slov.

Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Žáci budou mít na výběr ze tří zadání různých slohových útvarů. 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA písemné práce z CJ ve školním roce 2022/23: Kritéria písemka CJ (Velikost: 194.62 kB)

 

Profilová ústní zkouška z Cizího jazyka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti témat (otázek), ke každému tématu bude zpracován pracovní list, včetně odborné terminologie daného oboru, která bude představovat 20 % u každé otázky (tj. cca 3 minuty při ústní zkoušce).

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ústní zkoušky z CJ ve školním roce 2022/23: Kritéria ústní MZ CJ (Velikost: 194.62 kB)


Časový harmonogram profilových maturitních zkoušek – jaro 2023 (plán)

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky (didaktické testy):  

 • dle stanovení termínů CZVV:

2. – 5. 5. 2023

 

Profilové maturitní zkoušky:

 • praktická zkouška oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Design interiéru:

11. – 24. 4. 2023

 • praktická zkouška oboru Nábytkářská a dřevařská výroba:

19. – 21. 4. 2023

 • písemné práce z ČJL a CJ všech maturitních oborů:

26. – 27. 4. 2023

 • ústní zkoušky:

třída MD4: 16. – 19. 5. 2023

třída A2: 22. – 25. 5. 2023

 

Předání vysvědčení maturitním ročníkům - třídám MD4 a A2 za 2. pololetí bude v pátek 28. 4. 2023.

 

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, aktuální informace nebo odpovědi na časté dotazy jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

 

Podzimní termíny budou stanoveny nejpozději do 25. 8. 2023.

 

 

Platnost od 31. 10. 2022.

 

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY k MZ a ZZ 2023  k dispozici ZDE (Velikost: 236.29 kB).

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Maturitní okruhy ke stažení

OKRUHY Z CIZÍCH JAZYKŮ pro školní rok 2022/23:

 

 

 

OKRUHY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2022/23:

 

 

 

 

 

 

POKYNY k vypracování závěrečných prací ve školním roce 2022/2023: Obory M, DI, N, Tp (Velikost: 36.35 kB)

 

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.