Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Maturita

Maturitní zkoušky 2024 (jaro)

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.  ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkoušky budou v roce 2024 na Střední škole designu a řemesel Kladno zajištěny v souladu s vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkouška je ve školním roce 2023/2024 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. 

 

 SPOLEČNÁ (státní) část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk NEBO Matematika – didaktický test

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl/a nebo neuspěl/a (včetně procentuální úspěšnosti) a proběhne v kompetenci CZVV (CERMAT).

 

PROFILOVÁ část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice dle předem známých kritérií hodnocení. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

 

Obor – MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
  • Dějiny umění
  • Oděvní technologie, Textilní materiály a Konstrukce oděvů
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Během školního roku 2023/2024: předložení portfolia návrhů modelů, výběr z návrhů odbornou komisí, předložení vyhotovené technické dokumentace.

V dubnu 2024: vlastní dílenská realizace modelu. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut).

V květnu 2024: obhajoba před maturitní komisí při ústní MZ včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Obor – DESIGN INTERIÉRU

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
  • Dějiny umění
  • Technologie, Nauka o materiálu a Konstrukce
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Během školního roku 2023/2024: losování tématu (3 různé typy klientů), zpracování konceptu, zpracování výkresů, „mood boardu“ a vizualizace všech místností v bytu.

V dubnu 2024: kompletace dokumentace a její odevzdání. Praktická maturitní zkouška – dílenská realizace modelu – trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut).

V květnu 2024: obhajoba před maturitní komisí při ústní MZ včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

  

Obor – TECHNOLOGIE POTRAVIN

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
  • Technologie potravin, Analýza potravin, Biologie a mikrobiologie a Výživa
 • Praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů.

Témata jsou zadána žákům v průběhu měsíce září, žáci si vybírají. Maturitní odbornou práci žáci zpracovávají v průběhu 2. ročníku dle časového harmonogramu. Obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí v květnu při ústní MZ, součástí je audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

 Podrobné informace o PROFILOVÝCH maturitních předmětech ČJL a CJ

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

 1. Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat 20 literárních děl, všechna tato díla musí být vybrána ze školního seznamu 100 literárních děl.
 2. Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat minimálně dvě prozaická, dvě básnická a dvě dramatická díla.
 3. Seznam literárních děl k MZ nesmí obsahovat více než 2 literární díla od jednoho spisovatele.
 4. Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat z každého období přesný počet děl uvedený v závorce jednotlivých sekcí z daného školního seznamu 100 literárních děl. V sekci DALŠÍ TITULY si studenti musí vybrat 6 jakýchkoli děl z výše uvedeného školního seznamu, avšak i tato díla musí být do seznamu četby vybírána v souladu s předešlými body č. 1, 2, 3.

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

PRAVIDLA pro konání písemné maturitní zkoušky z ČJL ve školním roce 2023/2024: Pravidla písemka ČJL (Velikost: 222.28 kB)

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 20 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který odevzdají do 31. 3. 2024, ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

SEZNAM ČETBY pro školní rok 2023/24: Školní seznam četby (Velikost: 321.75 kB)

FORMULÁŘ k vyplnění seznamu četby pro školní rok 2023/24: Příloha k seznamu četby (Velikost: 14.91 kB)

 

CIZÍ JAZYK (ANGLIČTINA)

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka

Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat z jednoho samostatného textu.

Rozsah textu je stanoven na min. 200 slov.

Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Žáci budou mít na výběr ze tří zadání různých slohových útvarů. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA písemné práce z CJ ve školním roce 2023/24: Kritéria písemka ANJ (Velikost: 276.54 kB)

 

Profilová ústní zkouška z Cizího jazyka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 20 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti témat (otázek), ke každému tématu bude zpracován pracovní list, včetně odborné terminologie daného oboru, která bude představovat 20 % u každé otázky (tj. cca 3 minuty při ústní zkoušce).

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ústní zkoušky z CJ ve školním roce 2023/24: Kritéria ústní MZ ANJ (Velikost: 210.12 kB)


Časový harmonogram profilových maturitních zkoušek – jaro 2024 (plán)

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky (didaktické testy z CJL, CJ nebo MAT) dle stanovení termínů CZVV (CERMAT):

2. – 7. 5. 2024

Profilové maturitní zkoušky

 • praktická zkouška oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Design interiéru:

15. 4. – 26. 4. 2024

 • písemné práce z ČJL a CJ všech maturitních oborů:

8. 4. – 9. 4. 2024

 • ústní části všech maturitních oborů:

třída MD4: 16. 5. – 24. 5. 2024

třída A2: 27. 5. – 29. 5. 2024

 

Předání vysvědčení maturitním ročníkům (třídám MD4, A2) za 2. pololetí školního roku 2023/2024 bude v úterý 30. 4. 2024.

Podzimní termíny MZ budou určeny vedením školy nejpozději do 26. 8. 2024.

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, aktuální informace nebo odpovědi na časté dotazy jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

 

Platnost od 31. 10. 2023.

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY k MZ a ZZ 2024  k dispozici ZDE (Velikost: 305.94 kB).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maturitní okruhy ke stažení

 

OKRUHY Z CIZÍCH JAZYKŮ pro školní rok 2023/24:

 

OKRUHY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2023/24:

 

 

 

 

POKYNY k vypracování závěrečných prací ve školním roce 2023/2024: Obory M, DI, Tp (Velikost: 37.29 kB)

 

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.