Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Stravování

Provozní řád výdejny stravy (výňatek)

 

Informace k objednání, odhlášení stravy

Cena oběda pro žáka od září 2024: 46,- Kč

Stravenky si žák zakoupí (vyzvedne – u bezhotovostní úhrady) v pokladně školy.

Platba je možná v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. ú.: 11030141/0100. V případě bezhotovostní platby je nutné uvést do poznámky (zprávy pro příjemce) celé jméno žáka + třídu + stravné. Stravenky si žák může vyzvednout v pokladně školy, jakmile bude platba přijata na bankovní účet školy.

 

Provozní doba výdejny stravy (v jídelně):

  • v pracovní dny od 10:00 do 13:30 hod.
  • výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:00 hod.

 

Vstup do jídelny výdejny je umožněn pouze osobám odebírajícím stravu, cizím osobám je vstup do prostoru školní jídelny – výdejny z hygienických důvodů zakázán!

 

Telefonní číslo výdejny: 312 681 181 (linka 96)

 

Přihlášení (objednání) a odhlášení stravy (objednávky na 1 týden):

 

  • Ke stravování se může přihlásit žák na předepsaném tiskopise (Přihláška ke stravování (Velikost: 24.28 kB)). Vyplněnou a podepsanou přihlášku (zákonným zástupcem) odevzdá žák v pokladně školy nebo třídnímu učiteli.
  • Přihlašování (objednávání) a odhlašování obědů pro zaměstnance a žáky v jídelně - výdejně stravy se provádí na celý nadcházející týden, denně do 11.00 hodiny. V případě přiobjednání nebo odhlášení oběda na následující den, musí být změna nahlášena nejpozději do 11.00 hodin předcházejícího dne. V případě řádně odhlášeného oběda bude stravenka žákovi vrácena ve výdejně stravy.
  • Při onemocnění strávníka si lze vyzvednout jídlo od 11.30 do 12.00 hod. (pouze první den nemoci, na ostatní dny je nutno strávníka ze stravování odhlásit). Výdej obědů do nosičů bude prováděn dle vyhlášky MZD č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, tzn., že jídlo bude vydáváno ve školní výdejně na talíře (každá komponenta pokrmu samostatně) s tím, že si je strávník (zákonný zástupce) v určeném prostoru sám přeloží do nosičů.
  • V případě nemoci pracovnice výdejny, je škola oprávněna výdej obědů zrušit. O zrušení výdeje obědů, bude škola žáky informovat. Stravenky budou v takovém případě žákům vráceny.

 

Žák obdrží 2 barvy stravenek. Jedna barva je určena pro objednání, druhá pro vyzvednutí oběda. Pro každý školní rok jsou určeny jiné barvy stravenek. Informaci, která barva slouží k objednání a vyzvednutí dostane žák při koupi – vyzvednutí stravenek v pokladně školy a také ji najde ve výdejně stravy u jídelníčku. Žák si ve výdejně stravy vybere ze tří hlavních jídel a řádně nadepsanou stravenku ve výdejně odevzdá.

 

Při objednání stravy ve výdejně je nutné na stravenky napsat následující údaje:

(čitelně, propiskou):

 

Objednávka                                                    Výdej

Datum oběda                                                 Datum oběda

Číslo jídla                                                          Číslo jídla

Příjmení, jméno                                                Příjmení, jméno

(křestní jméno = začáteční písmeno)           (křestní jméno = začáteční písmeno)

Třída                                                                  Třída

 

 

JÍDELNÍČEK

 

Nabídku obědů naleznete na uvedeném odkazu:

 

https://jidelna.sou-dubska.cz/faces/login.jsp

 

Projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025

Naše škola se zapojila do projektu "Obědy do škol (Velikost: 324.33 kB)", který je financován SKÚ a zabývá se podporou žáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Více informací naleznete ZDE (Velikost: 558.12 kB).

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.