Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Maturitní obor Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07)

Název školního vzdělávacího programu: Modelářství a návrhářství oděvů

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia: čtyřleté

Forma vzdělávání: denní studium

 

Absolvent je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů v oděvních firmách a živnostech, případně navrhování a tvorby historických a scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi apod.

 

Střední vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 • český jazyk (didaktický test);
 • cizí jazyk ANJ/NEJ (didaktický test) nebo matematika (písemná část).

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová maturitní zkouška se skládá z písemných prací, ústních zkoušek a maturitní práce s obhajobou.

 

Písemná práce z předmětů:

 • český jazyk a literatura;
 • cizí jazyk.

 

Ústní zkouška z předmětů:

 • český jazyk a literatura;
 • cizí jazyk;
 • technologie a konstrukce střihu;
 • dějiny umění.

 

Maturitní práce s obhajovou:

Podmínky pro splnění maturitní práce s obhajobou:

 • Předložení portfolia
 • Předložení vyhotovené technické dokumentace
 • Dílenská realizace modelu
 • Obhajoba (prezentace)

 

Školní vzdělávací plán oboru Modelářství a návrhářství oděvů - naleznete v záložce Dokumenty - ŠVP.

10.12.2018

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.