Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Uvolnění z TEV

Pokud je žák/žákyně školy uvolněn/a z předmětu tělesná výchova musí doložit nový posudek.

 

Podle § 50, odst. 2 novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon,  může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

  a) identifikační údaje

  • posuzované  osoby v rozsahu jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popř. místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince;
  • poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele;
  • lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popř. jména, příjmení a podpis lékaře;
  • pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

  b) účel vydání posudku,

  c) posudkový závěr,

  d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

  e) datum vydání posudku,

  f) datum  ukončení  platnosti  posudku,  pokud je třeba omezit jeho platnost.

 

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit.

 

Formulář žádost o uvolnění z tělesné výchovy naleznete zde (Velikost: 23.86 kB).

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.