Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Maturitní obor Design interiéru (82-41-M/11)

Název školního vzdělávacího programu: Design interiéru

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia: čtyřleté

Forma vzdělávání: denní studium

 

Absolvent oboru design interiéru je připraven uplatnit se zejména jako tvůrčí případně technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a interiéru včetně jeho doplňků a jejich realizace.

Uplatní se jako designér v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů i v poradenských činnostech bytového architekta. Dále se může uplatnit v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek.

 

Střední vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 • český jazyk (didaktický test);
 • cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (písemná část).

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová maturitní zkouška se skládá z písemných prací, ústních zkoušek a maturitní práce s obhajobou.

 

Písemné práce z předmětů:

 • český jazyk a literatura;
 • cizí jazyk.

 

Ústní zkoušky z předmětů:

 • český jazyk a literatura;
 • cizí jazyk;
 • technologie a konstrukce nábytku,
 • dějiny umění.

 

Maturitní práce s obhajobou:

Podmínky pro splnění maturitní práce s obhajobou:

 • Předložení návrhů interiéru
 • Předložení vyhotovené technické dokumentace
 • Dílenská realizace modelu interiéru
 • Obhajoba (prezentace)

 


Školní vzdělávací plán oboru Design interiéru - naleznete v záložce Dokumenty - ŠVP.

 
 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.