Nahoru
Design interiéru
Modelářství a návrhářství oděvů
Modelářství a návrhářství oděvů

Adaptační kurz 1. ročníků 2023

Hned v úterý 5. 9., druhý den po zahájení školního roku, odjeli naši noví žáci prvních ročníků do střediska Machův mlýn u Rakovníka na adaptační kurz.

Cílem adaptačního kurzu je upevnění vztahů mezi spolužáky, a také mezi žáky a jejich novými třídními učiteli. Program zajišťoval pedagogický doprovod a lektoři střediska v Machově mlýně a lektoři z centra „Člověk v tísni“.

Adaptační kurz byl zaměřen na rozvíjení komunikace a socializace v kolektivu. Veškeré hry a aktivity pod vedením pedagogů, lektorů Machova mlýna a lektorů z centra „Člověk v tísni“, byly vybrány tak, aby u žáků zlepšovaly a rozvíjely především:

  • organizační dovednosti (rozdělení úkolů v týmu, časové rozvržení hry);
  • sociální komunikaci (schopnost dohodnout se v týmu na řešení, respektování návrhů, vytváření dobré atmosféry při hře, podporování a pomoc spoluhráčů a kolektivní prožitek);
  • spolupráci a soutěž (aktivní zapojení do hry, rozdělování rolí a úkolů v rámci hry).

Mezi aktivity patřily především sportovní a kolektivní hry, které prověřovaly fyzické a zároveň intelektové dovednosti žáků. V prostorách střediska bylo možné vyzkoušet lanový park, bazén, paddleboardy, lezeckou stěnu, volejbalové a fotbalové hřiště, šachy, slacklinu, pingpongové stoly a další. Žáci potřebovali asistenci pouze v části lanového centra, v ostatních případech byli samostatní, pod dohledem lektorů nebo třídních učitelů. Nutností bylo aktivní zapojení všech členů týmu, při jednotlivých hrách a aktivitách.

Žáci se pohybovali v prostorách střediska, kde byli i ubytováni. Společně pak sdíleli emoce, zážitky, dojmy a sdělovali si problémy, kterým museli při zdolávání jednotlivých aktivit čelit, nebo co je pobavilo či nebavilo.

Ve středu 7. 9. ve večerních hodinách proběhla noční bojová hra. Tady si žáci vyzkoušeli své znalosti v nejrůznějších oblastech (především z environmentální výchovy, dřevařství či historie), na pěti stanovištích zajištovali dozor pedagogové, kteří kladli žákům otázky, proběhla poznávačka stromů a další. Důraz byl kladen především na spolupráci většinou tříčlenných hlídek.

Ve čtvrtek 8. 9. v odpoledních hodinách jsme podnikli společný výšlap na hrad Krakovec. Žáci se seznámili s historií hradu a jeho okolím. Pobyt jsme pak večer zakončili opékáním špekáčků. Společné posezení okolo ohniště bylo příjemnou tečkou, před návratem domů. Žáci si sdíleli emoce, zážitky, dojmy, sdělovali si problémy, kterým museli při jednotlivých aktivitách čelit, nebo co je pobavilo či nebavilo.

….a po čtyřech fyzicky náročnějších dnech, se všichni těšili v pátek na návrat domů. 

Adaptační kurz se díky připravenému programu a také skvělému slunečnému a teplému počasí povedl, o čemž nás přesvědčili pozitivní reakce všech zúčastněných.

Za SŠDŘ Kladno vedoucí kurzu Magdalena Míková a ředitelka školy Jana Bláhová

 

Za fotodokumentaci z kurzu děkujeme paní učitelce Michaele Šmídové.

15.09.2023

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.