Kotva
Nepřehlédněte
Ředitelské volno - 1. 6. 2023
26.5.2023

Dne 1. 6. 2023 je ředitelské volno.

Netýká se žáků oboru Cukrář a Pekař, kteří jsou na odborném výcviku u SPV - Střediska praktického vyučování (Sítná, Dánská)!

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
15.5.2023

2. kolo přijímacího řízení je aktuálně vyhlášeno pro obor:

 

 • Cukrář - 4 volná místa (přihlášky do 31.5.2023).
 • A pro nástavbové obory (přihlášky do 10.6.2023).

 

Více informací v aktualitách.

 

Jana Bláhová, ředitelka školy

Partneři

 

 

Mapa webu

Šablony pro Hvězdy ze SŠDŘ Kladno

Vloženo: 29.3.2023 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 120x | Zatím neupraveno

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)

 

Název projektu: ŠABLONY pro Hvězdy ze SŠDŘ Kladno


Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004427

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025 

Délka: 29 měsíců

 

Cílem projektu: je posílení kvalitního vzdělávání žákům naší školy a zvýšení jejich motivace ke studiu oboru, který si zvolili. A to především prostřednictvím realizace následujících aktivit, které budou probíhat v průběhu realizace projektu.

 

AKTIVITY

 1. 1. Inovativní vzdělávání našich žáků - např. formami workshopů, exkurzí, vzdělávání s využitím nových technologií, projetková výuka, zážitková výuka, tandemová výuka (s možností využití odborníka z praxe), doučování a další.
 2.  
 3. 2. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání u nás ve škole - setkávání s rodiči, přáteli školy a veřejností při akcích pořádaných naší školou (např. vernisáže a výstavy, dny otevřených dveří a další).
 4.  
 5. 3. Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem - doučování žáků s OMJ.
 6.  
 7. 4. Spolupráce pracovníků - pedagogů ve vzdělávání středních škol - podpoření profesního růstu našich pedagogů prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností mezi pedagogy z jiných škol.
 8.  
 9. 5. Vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků naší školy - realizované formou kurzů dalšího vzdělávání, stáží nebo supervize.

 

 

PERSONÁLNÍ ŠABLONY

 1. 1. Školní psycholog - zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagonostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy školy či rodiče.
 2. Školním psychologem je od 1. 2. 2023 Mgr. Veronika Veselá a poskytuje konzultace každou středu od 8 do 12 hodin. Je potřeba se PŘEDEM OBJEDNAT.
 3.  
 4. 2. Kariérový poradce - podpora našich žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Kariérovou poradkyní je standardně na škole RNDr. Jana Jirasová, výchovná poradkyně. Poskytuje konzultace kdykoliv během týdne po předchozí domluvě.
 5.  
 6. 3. Koordinátor spolupráce naší školy a zaměstnavatelů - prostředník mezi školou a soukromými firmami především z oborů dřevařských a potravinářských. Koordinátorem je standardně Bc. Libor Matějovic, zástupce ředitelky školy pro praktickou výuku. Konzultace poskytuje kdykoliv během týdne a po předchozí domluvě.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.