Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Ředitelské volno
15.10.2021

V pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. Nasledují podzimní prázdniny a státní svátek. 

Sekretariát školy je otevřen pouze v pondělí a úterý 25. a 26. 10. od 7 do 14 hodin.

Jana Bláhová, ředitelka školy

 

Partneři

 

 

Mapa webu

Uvolnění z TEV

Vloženo: 19.5.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 272x | Zatím neupraveno

Pokud je žák/žákyně školy uvolněn/a z předmětu tělesná výchova musí doložit nový posudek.

 

Podle § 50, odst. 2 novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon,  může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

 

Lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

 

   a) identifikační údaje

1. posuzované  osoby v rozsahu jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popř. místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,

3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popř. jména, příjmení a podpis lékaře,

4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

 

   b) účel vydání posudku,

 

   c) posudkový závěr,

 

   d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

 

   e) datum vydání posudku,

 

f)  datum  ukončení  platnosti  posudku,  pokud  je  třeba  na  základě zjištěného zdravotního  stavu  nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

 

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit.

 

Formulář žádost o uvolnění z tělesné výchovy naleznete zde (Velikost: 23.86 kB).