Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Distanční výuka od 19. 4. 2021
13.4.2021
Od pondělí 19. 4. 2021 zůstává výuka na naší škole ve stejném režimu distanční výuky jako doposud. Dále začínají praktické maturitní zkoušky oborů M a N.
 
Jsou umožněny individuální osobní konzultace (vždy jen jeden žák a jeden učitel) a skupinové konzultace pro žáky končících ročníků (max. 6 žáků).
 
Veškeré KONKRÉTNÍ informace o distančí výuce a další pravidla naleznete v aktualitách.
 
Pevné zdraví a hodně optimismu přeje Jana Bláhová, ředitelka školy
 
Dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021
9.2.2021

V sekci Studenti/Dokumenty ke stažení/Školní řád byl zveřejněn dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021. Dodatek se týká distanční výuky a on-line hodin.

Partneři

 

 

Mapa webu

Žádost o uvolnění z Tělesné výchovy

Vloženo: 12.6.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2130x | Zatím neupraveno

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

 

V současnosti tedy nestačí přiložit k žádosti o uvolnění z hodin tělesné výchovy výměnný poukaz od lékaře. Ošetřující lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb. (Vyhláška o zdravotnické dokumentaci), příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

 

a) identifikační údaje

 

  1. - posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  2. - poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
  3. - lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
  4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku
  5.  

b) účel vydání posudku,

 

c) posudkový závěr,

 

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

 

e) datum vydání posudku,

 

f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

 

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen.

 

Fomulář "Žádost o uvolnění z výuky v předmětu Tělesná výchova" naleznete zde (Velikost: 23.86 kB).