Kotva
Nepřehlédněte
Ředitelské volno - 1. 6. 2023
26.5.2023

Dne 1. 6. 2023 je ředitelské volno.

Netýká se žáků oboru Cukrář a Pekař, kteří jsou na odborném výcviku u SPV - Střediska praktického vyučování (Sítná, Dánská)!

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
15.5.2023

2. kolo přijímacího řízení je aktuálně vyhlášeno pro obor:

 

  • Cukrář - 4 volná místa (přihlášky do 31.5.2023).
  • A pro nástavbové obory (přihlášky do 10.6.2023).

 

Více informací v aktualitách.

 

Jana Bláhová, ředitelka školy

Partneři

 

 

Mapa webu

Stipendia ve školním roce 2022/2023


Středočeský kraj v rámci "Podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji" realizuje stipendijní program pro vybrané obory.

 

Ve školním roce 2022/2023 jsou z naší vzdělávací nabídky podporovány Středočeským krajem tyto obory:

 

Nábytkářská a dřevařská výroba (4-letý)

Tesař

Pekař

 

Pravidla vyplácení stipendií

Finanční prostředky schválené na podporu oborů vzdělání lze použít na:

  1. pořízení nezbytného vybavení pro žáky denního studia oborů Nábytkářská a dřevařská výroba (4-letý), Tesař a Pekař (oblečení, obuv, nářadí apod.) v max. výši 30 % přidělených prostředků od Středočeského kraje;
  2. materiální motivaci (stipendium) žáků oborů Nábytkářská a dřevařská výroba, Tesař a Pekař v maximální výši 30 % přidělených prostředků od Středočeského kraje;
  3. zlepšení didaktického vybavení pro výuku oborů Nábytkářská a dřevařská výroba, Tesař a Pekař.

 

Nespotřebované finanční prostředky v bodech a) a b) se přesouvají do bodu c).

 

Podmínky pro obdržení stipendia oborů Nábytkářská a dřevařská výroba, Tesař a Pekař

1. ročník:              100,- Kč měsíčně

2. ročník:              100,- Kč měsíčně

3. ročník:              100,- Kč měsíčně

 

  • Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování.
  • Hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré“ a neuložení kázeňského opatření (kromě napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku).
  • Stipendium není vypláceno za měsíc červen žákům 3. ročníku v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.
  • Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin.

 

Přehled důvodů pro neposkytnutí stipendia:

Neomluvená absence = nevyplatí se 1 měsíc.

Důtka ředitele školy = nevyplatí se 2 měsíce

Podmíněné vyloučení = od zahájení správního řízení po dobu zkušební lhůty

Vyloučení ze školy ,= od zahájení správního řízení

Snížená známka z chování = celé 2. pololetí příslušného roku.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.