Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Ředitelské volno
15.10.2021

V pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. Nasledují podzimní prázdniny a státní svátek. 

Sekretariát školy je otevřen pouze v pondělí a úterý 25. a 26. 10. od 7 do 14 hodin.

Jana Bláhová, ředitelka školy

 

Partneři

 

 

Mapa webu

Maturita

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4221x | Zatím neupraveno

Maturitní zkoušky 2022

(jaro, podzim)

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb. Maturitní zkoušky v roce 2022 (jaro, podzim) na Střední škole designu a řemesel Kladno budou zajištěny v souladu se zákonem 284/2020 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 405/2020 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

 

Maturitní zkouška je ve školním roce 2021/2022 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. 

 

Společná (státní) část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl/a nebo neuspěl/a (včetně procentuální úspěšnosti) a proběhne v kompetenci CZVV (CERMAT).

 

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice dle předem známých kritérií hodnocení. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

 

Obor – MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty – ústní zkouška:

 • Dějiny umění
 • Oděvní technologie, Textilní materiály a Konstrukce oděvů
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Předložení portfolia návrhů modelů. Výběr z návrhů odbornou komisí. Předložení vyhotovené technické dokumentace. Dílenská realizace modelu. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut). Nedílnou součástí je obhajoba před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Obor – NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA (4-letý, 2-letý)

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty – ústní zkouška:

 • Konstrukce
 • Technologie
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů a praxe.

Vypracování kompletní technické přípravy výroby konkrétního kusu nábytku podle vlastního návrhu, včetně zhotovení modelu a výrobku v měříku 1:1. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, jednom dni 7 hodiny (tj. 420 minut). Nedílnou součástí je obhajoba před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut

 

Obor – TECHNOLOGIE POTRAVIN

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
 • Technologie, Analýza potravin a Biologie a Mikrobiologie
 • Praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů.

Témata jsou zadána žákům v průběhu měsíce září ve 2. ročníku. Maturitní práci žáci zpracovávají v průběhu 2. ročníku nástavbového studia. Obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

 

Podrobné informace o PROFILOVÝCH maturitních předmětech ČJL a CJ

Český jazyk a literatura

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat 20 literárních děl, všechna tato díla musí být vybrána ze školního seznamu 77 literárních děl.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat minimálně dvě prozaická, dvě básnická a dvě dramatická díla.
 • Seznam literárních děl k MZ nesmí obsahovat více než 2 literární díla od jednoho spisovatele.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat z každého období přesný počet děl uvedený v závorce jednotlivých sekcí z daného školního seznamu 77 literárních děl. V sekci DALŠÍ TITULY si studenti musí vybrat 6 jakýchkoli děl z výše uvedeného školního seznamu, avšak i tato díla musí být do seznamu četby vybírána v souladu s předešlými body č. 1, 2, 3.

 

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který odevzdají do 31. 3. 2022, ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

 

Cizí jazyk

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka

Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat z jednoho samostatného textu.

Rozsah textu je stanoven v rozmezí 180 – 200 slov.

Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Žáci budou mít na výběr ze tří zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Cizího jazyka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti témat (otázek), ke každému tématu bude zpracován pracovní list, včetně odborné terminologie daného oboru, která bude představovat 20 % u každé otázky (tj. cca 3 minuty při ústní zkoušce).


Časový harmonogram profilových maturitních zkoušek – jaro 2022 (plán)

Společná (státní) část maturitní zkoušky (didaktické testy):  

 • dle stanovení termínů CZVV.
 •  

Profilové maturitní zkoušky:

 • praktická zkouška oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Nábytkářská a dřevařská výroba:

4. – 20. 4. 2022;

 • písemné práce z ČJL a CJ všech maturitních oborů:

26. – 29. 4. 2022;

 • ústní zkoušky:

třídy MD4 a N4: 16. – 20. 5. 2022;

třída A2: 23. 5. 2022.

 

Předání vysvědčení pro maturitní ročníky za 2. pololetí bude v pátek 29. 4. 2022.

 

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, aktuální informace nebo odpovědi na časté dotazy jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

 

Podzimní termíny budou stanoveny nejpozději do 25. 8. 2022.

 

Platnost od 30. 9. 2021.

 

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY k MZ a ZZ 2022 včetně formuláře v příloze: k dispozici ZDE (Velikost: 199.66 kB).

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Maturitní okruhy ke stažení

OKRUHY Z CIZÍCH JAZYKŮ pro školní rok 2021/22:

 

Anglický jazyk (Velikost: 218.5 kB)

 

Německý jazyk (Velikost: 232.66 kB)

 

OKRUHY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2021/22:

 

 

 

 

 

 

SEZNAM ČETBY pro školní rok 2021/22: Školní seznam četby. (Velikost: 326.12 kB)

 

FORMULÁŘ k vyplnění seznamu četby pro školní rok 2021/22: Příloha k seznamu četby. (Velikost: 15.62 kB)

 

POKYNY k vypracování závěrečných prací v roce 2022: Obory M, DI, N, Tp (Velikost: 36.35 kB)