Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
2. kolo přijímacího řízení pro obory s TZ
1.3.2021

V sekci Uchazeči / Přijímací řízení / Umělecké čtyřleté byla zveřejněna kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obory s TZ!

Distanční výuka od 1. 3. 2021
25.2.2021
Od pondělí 1. 3. 2021 zůstává výuka na naší škole ve stejném režimu distanční výuky jako doposud.
 
Jsou umožněny individuální osobní konzultace (vždy jen jeden žák a jeden učitel).
 
Veškeré KONKRÉTNÍ informace o distančí výuce a další pravidla naleznete v aktualitách.
 
Pevné zdraví a hodně optimismu přeje Jana Bláhová, ředitelka školy
 
Dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021
9.2.2021

V sekci Studenti/Dokumenty ke stažení/Školní řád byl zveřejněn dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021. Dodatek se týká distanční výuky a on-line hodin.

Partneři

 

 

Mapa webu

Maturita

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3037x | Zatím neupraveno

Maturitní zkoušky 2021

(jaro, podzim - po aktualizaci 10. 2. 2021)

 

MŠMT vydalo „Opatření obecné povahy“, k MZ a ZZ (č. j. MSMT-3267/2021-1 a č. j. MSMT-3258/2021-1. Na základě těchto OOP se nahrazuje příkaz ředitelky č. 7/2020 tímto příkazem č. 1/2021.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Maturitní zkouška je ve školním roce 2020/2021 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Změny jsou vyznačeny TUČNĚ a nastaly ve struktuře obou částí.

 

 

Společná (státní) část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test, navyšuje se časový limit na 85 minut.
 • Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test, navyšuje se časový limit u cizího jazyka na 110 minut (z toho 40 minut poslechová část) a u matematiky na 135 minut.

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl/a nebo neuspěl/a (včetně procentuální úspěšnosti) a proběhne v kompetenci CZVV (CERMAT).

V případě, že se žák z důvodů karantény nebo onemocnění Covid-19 nemůže zúčastnit didaktických testů v původních termínech, stanovilo MŠMT termíny náhradní.

 

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice dle předem známých kritérií hodnocení. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy,
a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

 

Obor – MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:

                                         Dějiny umění

                                         Oděvní technologie, Textilní materiály a Konstrukce oděvů

 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Předložení portfolia návrhů modelů. Výběr z návrhů odbornou komisí. Předložení vyhotovené technické dokumentace. Dílenská realizace modelu. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut). Nedílnou součástí je obhajoba
před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

Zůstává nezměněno včetně původního časového harmonogramu praktické maturitní zkoušky. Vzhledem k distanční výuce a omezené možnosti prezenční výuky se snižuje počet realizovaných modelů z připravené kolekce. Během 10 denního maturitního cyklu žákyně vytvoří 1 podšívkovaný model NEBO 2 nepodšívkované modely své kolekce.

 

Obor – NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA (4-letý, 2-letý)

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:

                                                             Konstrukce

                                                             Technologie

 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů a praxe.

Vypracování kompletní technické přípravy výroby konkrétního kusu nábytku podle vlastního návrhu, včetně zhotovení modelu a výrobku v měříku 1:1. Praktická maturitní zkouška trvá
10 dnů, jednom dni 7 hodiny (tj. 420 minut). Nedílnou součástí je obhajoba před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

Zůstává nezměněno včetně původního časového harmonogramu praktické maturitní zkoušky. Vzhledem k distanční výuce a omezené možnosti prezenční výuky je možné navýšit počet dnů praktické maturitní zkoušky o 3. Tzn. celkem 13 dnů.

 

Obor – TECHNOLOGIE POTRAVIN

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška:

                    Technologie, Analýza potravin, Výživa a Biologie a mikrobiologie

 • Praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů.

Témata jsou zadána žákům v průběhu měsíce září ve 2. ročníku. Maturitní práci žáci zpracovávají v průběhu 2. ročníku nástavbového studia. Obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

Zůstává nezměněno včetně původního časového harmonogramu praktické maturitní práce.

 

 

Podrobné informace o PROFILOVÝCH maturitních předmětech ČJL a CJ

Český jazyk a literatura

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat 20 literárních děl, všechna tato díla musí být vybrána ze školního seznamu 77 literárních děl.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat minimálně dvě prozaická, dvě básnická a dvě dramatická díla.
 • Seznam literárních děl k MZ nesmí obsahovat více než 2 literární díla od jednoho spisovatele.
 • Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat z každého období přesný počet děl uvedený v závorce jednotlivých sekcí z daného školního seznamu 77 literárních děl. V sekci DALŠÍ TITULY si studenti musí vybrat 6 jakýchkoli děl z výše uvedeného školního seznamu, avšak i tato díla musí být do seznamu četby vybírána v souladu s předešlými body č. 1, 2, 3.

 

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je ZRUŠENA.

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který odevzdají do 31. 3. 2021, ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

 

Cizí jazyk

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka je ZRUŠENA.

Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat z jednoho samostatného textu.

Rozsah textu je stanoven v rozmezí 180 – 200 slov.

Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Žáci budou mít na výběr ze tří zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Cizího jazyka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti témat (otázek), ke každému tématu bude zpracován pracovní list, včetně odborné terminologie daného oboru, která bude představovat 20 % u každé otázky (tj. cca 3 minuty při ústní zkoušce).

 

 

Časový harmonogram profilových maturitních zkoušek – jaro 2021
(plán zůstává nezměněn)

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky (didaktické testy):  

 • MAT – 3. 5. 2021 (8:00 – 10:35 h.)
 • ANJ – 3. 5. 2021 (13:30 – 15:50 h.)
 • CJL – 4. 5. 2021 (8:00 – 9:45 h.)
 • NJ – 5. 5. 2021 (13:00 – 15:20 h.)

 

V případě, že se žák z důvodů karantény nebo onemocnění Covid-19 nemůže zúčastnit didaktických testů v původních termínech, stanovilo MŠMT termíny náhradní ve školách, které určí CZVV.

 • MAT – 14. 6. 2021 (9:00 – 11:35 h.)
 • ANJ – 14. 6. 2021 (14:30 – 16:50 h.)
 • CJL – 15. 6. 2021 (9:00 – 10:45 h.)
 • NJ – 16. 6. 2021 (13:00 – 15:20 h.)

 

Profilové maturitní zkoušky:

 

 • praktická zkouška oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Nábytkářská a dřevařská výroba:

12. – 23. 4. 2021 (u N až 28. 4. 2021)

 

písemné práce z ČJL a CJ všech maturitních oborů jsou ZRUŠENY

26. – 29. 4. 2021;

 • ústní zkoušky:

třída MN4: 17. – 19. 5. 2021;

třída A2: 24. – 26. 5. 2021.

 

Podzimní termíny budou stanoveny nejpozději do 25. 8. 2021.

 

Platnost od 10. 2.. 2021

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY k MZ a ZZ 2021: ZDE (Velikost: 77.5 kB)

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Maturitní okruhy ke stažení

OKRUHY Z CIZÍCH JAZYKŮ pro školní rok 2020/21:

 

Anglický jazyk (Velikost: 36.5 kB)

 

Německý jazyk (Velikost: 37 kB)

 

OKRUHY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2020/21:

 

 

 

 

 

SEZNAM ČETBY pro školní rok 2020/21: Školní seznam četby (Velikost: 55 kB).

 

FORMULÁŘ k vyplnění seznamu četby pro školní rok 2020/21: Příloha k seznamu četby (Velikost: 14.43 kB).

 

POKYNY k vypracování závěrečných prací v roce 2021: Obory M, N, Tp (Velikost: 36.31 kB)