Kotva
Nepřehlédněte
Přípravné kurzy k TZ
26.9.2022

Čtvrteční kurz je již zcela OBSAZEN, nyní je možné přihlásit se na pouze na středeční přípravný kurz k TZ!

Zvýšení ceny obědů
23.8.2022

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení ceny obědů pro žáky na 41 Kč / oběd.

Partneři

 

 

Mapa webu

Nástavby

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5164x | Zatím neupraveno

29-41-L/51  Technologie potravin

 

 

2. kolo - šk. rok 2022/2023

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 1.87 MB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 117.96 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 25. 5. 2022.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Přihláška musí být potvrzena od lékaře!

 

Uchazeči budou v 2. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků přijímací zkoušky z ČJ a MAT

test z českého jazyka a literatury                                                              0 – 30 bodů

test z matematiky                                                                                       0 – 30 bodů

 

b) klasifikace ze střední školy                                                                    0 – 20 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,19

2,20 – 3,09

3,1 a více

3. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

2. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

 

c) pohovoru                                                                                                0 – 20 bodů

V rámci ústního pohovoru je zjišťován zájem uchazeče o obor, na který se hlásí. Pohovor je veden min. 2 vyučujícími jmenovaných ředitelkou školy.

 

Důležitou roli má i klasifikace chování uchazeče na SŠ. V případě, že je chování u uchazeče hodnoceno jinou známkou než velmi dobré, bude uchazeči od celkového součtu bodů odečteno 10 bodů.

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 40 bodů ze 100 možných.

V případě rovnosti bodů po vyhodnocení prospěchu z posledního ročníku SŠ a pohovoru bude rozhodující pořadí dle klasifikace posledního ročníku SŠ.

 

 

Termíny konání přijímací zkoušky:

2. kolo:   2. 6. 2022

 

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 2. 6. 2022 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 10:00 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

- v 11:10 hod. - pohovor.

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale. Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy dne 7. 6. 2022.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.

Přijatí uchazeči svůj zájem o studium potvrdí telefonicky nebo e-mailem na studijním oddělení školy.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 6. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

Schválený počet přijímaných uchazečů:

Forma studia

Kód oboru

Obor

Počet přijímaných žáků

 

 

Dvouleté nástavbové obory:

 

denní

29-41-L/51

Technologie potravin

30

 

Volná místa pro uchazeče ve 2. kole přijímacího řízení 2022/2023:           8 žáků

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.