Kotva
Nepřehlédněte
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3.2.2023

Dne 3.2.2023 mají žáci pololetní prázdniny.

VYSVĚDČENÍ
31.1.2023

Dne 31.1.2023 budou žákům předávány výpisy z vysvědčení.

Partneři

 

 

Mapa webu

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5586x | Zatím neupraveno

29-41-L/51  Technologie potravin

 

 

1. kolo - šk. rok 2023/2024

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 1.02 MB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 144.44 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 1. 3. 2023.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Přihláška musí být potvrzena od lékaře!

 

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků přijímací zkoušky z ČJ a MAT (60%)

 

test z českého jazyka a literatury                                                             0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

test z matematiky                                                                                      0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

 

Bodové hodnocení v Cermatu se přepočítává koeficientem 0,6. Důvodem je, že hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.

 

b) klasifikace ze střední školy (10%)                                                         0 – 10 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,19

2,20 – 3,09

3,1 a více

3. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

2. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

 

c) pohovoru (15%)                                                                                      0 – 15 bodů

V rámci ústního pohovoru je zjišťován zájem uchazeče o obor, na který se hlásí. Pohovor je veden min. 2 vyučujícími jmenovaných ředitelkou školy.

 

d) motivačního dopisu (15%)                                                                     0 – 15 bodů

Motivační dopis je nedílnou součástí přihlášky. Uchazeč jej napíše vlastní rukou v českém jazyce v rozsahu cca na 1 A4. V dopise uchazeč uvede, proč má zájem o zvolený obor, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti, které by mohl při studiu zvoleného oboru využít apod.

 

Důležitou roli má i klasifikace chování uchazeče na SŠ. V případě, že je chování u uchazeče hodnoceno jinou známkou než velmi dobré, bude uchazeči od celkového součtu bodů odečteno 10 bodů.

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 50 bodů ze 100 možných.

V případě rovnosti bodů bude rozhodující pořadí dle klasifikace posledního ročníku SŠ.

 

Max. počet přijímaných žáků do 1. ročníků:

  • Nábytkářská a dřevařská výroba:    15 žáků
  • Technologie potravin:                        30 žáků

 

 

Termíny konání přijímací zkoušky:

první termín                13. 4. 2023

druhý termín               14. 4. 2023

 

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 13. 4. 2023 nebo 14. 4. 2023 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 11:45 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale. Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů středním školám Cermatem. Cermat zpřístupní výsledky příslušné střední škole nejpozději do 28. 4. 2023.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Zápisový lístek přijatí uchazeči o nástavbové studium NEODEVZDÁVAJÍ!

Svůj nástup ke studiu potvrdí písemně e-mailem studijnímu oddělení na adresu: horova@ssdr.cz.

 

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v úterý 2. 5. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.