Kotva
Nepřehlédněte
Individuální prohlídky školy
6.1.2022

Ve středu 12. ledna 2022 proběhl v tomto školním roce poslední den otevřených dveří.

Pokud jste se k nám nestihli podívat, nabízíme individuální prohlídky školy, kterou vás provede přímo ředitelka školy. 

Volejte číslo 722 503 095, těšíme se na vás.

Jana Bláhová, ředitelka školy

Partneři

 

 

Mapa webu

Nástavby

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4080x | Zatím neupraveno

29-41-L/51  Technologie potravin

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

1. kolo - šk. rok 2022/2023

 

Obor 36-44-L/51  Stavební provoz se ve školním roce 2022/2023 NEBUDE OTEVÍRAT!

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 2.32 MB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 117.96 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 1. 3. 2022.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Na přihlášce není třeba vyjádření od lékaře.

 

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (60%)

test z českého jazyka a literatury                                                              0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

test z matematiky                                                                                       0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

Bodové hodnocení v Cermatu se přepočítává koeficientem 0,6. Důvodem je, že hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.

 

b) klasifikace ze střední školy (20%)                                                         0 – 20 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,19

2,20 – 3,09

3,1 a více

3. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

2. roč. SŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

 

c) pohovoru (20%)                                                                                         0 – 20 bodů

V rámci ústního pohovoru je zjišťován zájem uchazeče o obor, na který se hlásí. Pohovor je veden min. 2 vyučujícími jmenovaných ředitelkou školy.

 

Důležitou roli má i klasifikace chování uchazeče na SŠ. V případě, že je chování u uchazeče hodnoceno jinou známkou než velmi dobré, bude uchazeči od celkového součtu bodů odečteno 10 bodů.

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 45 bodů ze 100 možných.

 

 

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo:
první termín - 12. 4. 2022
druhý termín - 13. 4. 2022

 

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 12. 4. 2022 nebo 13. 4. 2022 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 11:45 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale.
Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků testů středním školám Cermatem. Cermat zpřístupní výsledky příslušné střední škole nejpozději do 28. 4. 2022.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 29. 4. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Schválený počet přijímaných uchazečů:

Forma studia

Kód oboru

Obor

Počet přijímaných žáků

 

 

Dvouleté nástavbové obory:

 

denní

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

15

denní

36-44-L/51

Stavební provoz – NEBUDE SE OTEVÍRAT

15

denní

29-41-L/51

Technologie potravin

30

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.