Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Distanční výuka od 19. 4. 2021
13.4.2021
Od pondělí 19. 4. 2021 zůstává výuka na naší škole ve stejném režimu distanční výuky jako doposud. Dále začínají praktické maturitní zkoušky oborů M a N.
 
Jsou umožněny individuální osobní konzultace (vždy jen jeden žák a jeden učitel) a skupinové konzultace pro žáky končících ročníků (max. 6 žáků).
 
Veškeré KONKRÉTNÍ informace o distančí výuce a další pravidla naleznete v aktualitách.
 
Pevné zdraví a hodně optimismu přeje Jana Bláhová, ředitelka školy
 
Dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021
9.2.2021

V sekci Studenti/Dokumenty ke stažení/Školní řád byl zveřejněn dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021. Dodatek se týká distanční výuky a on-line hodin.

Partneři

 

 

Mapa webu

Nástavby

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3023x | Zatím neupraveno

29-41-L/51  Technologie potravin

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba

36-44-L/51  Stavební provoz

 

 

1. kolo - šk. rok 2021/2022

 

Obor 36-44-L/51  Stavební provoz se ve školním roce 2021/2022 NEBUDE OTEVÍRAT!

 

Rozhodnutí o nekonání JPZ ze dne 8. 3. 2021 (s výjimkou Technologie potravin) - ke stažení zde (Velikost: 787.63 kB).

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 2.1 MB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 1. 3. 2021.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 13:00 hod.

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 27.34 kB).

Na přihlášce není třeba vyjádření od lékaře.

 

Uchazeči na nástavbové obory budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (50%)

b) klasifikací ze SOU (25%)
c) pohovoru (25%)

 

Nejpozději do 8. 3. 2021 může ředitelka školy v 1. kole přijímacího řízení rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Bude-li rozhodnuto o nekonání JPZ, ředitelka školy zveřejní tuto informaci na webových stránkách školy a sdělí ji uchazečům e-mailem.

 

 

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo:
první termín - 3. 5. 2021
druhý termín - 4. 5. 2021

 

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 3. 5. 2021 nebo 4. 5. 2021 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 11:45 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale.
Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků testů středním školám Cermatem.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.