Kotva
Nepřehlédněte
Přípravné kurzy k TZ
26.9.2022

Čtvrteční kurz je již zcela OBSAZEN, nyní je možné přihlásit se na pouze na středeční přípravný kurz k TZ!

Zvýšení ceny obědů
23.8.2022

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení ceny obědů pro žáky na 41 Kč / oběd.

Partneři

 

 

Mapa webu

Řemeslné

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6108x | Zatím neupraveno

29-53-H/01  Pekař

29-54-H/01  Cukrář

33-56-H/01  Truhlář

36-64-H/01  Tesař

 

 

2. kolo - šk. rok 2022/2023

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 1.74 MB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 141.19 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 25. 5. 2022.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

 

Pro tříleté učební obory musí být přihláška ke studiu potvrzena lékařem.

 

 

Uchazeči na tříleté učební obory budou v 2. kole přijacího řízení přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě

 

a) klasifikace ze základní školy                    0 – 90 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,39

1,40 – 1,59

1,60 – 2,09

2,10 – 2,50

2,51 – 2,80

2,81 – 3,09

3,10 – 3,60

3,61 a více

9. roč. ZŠ

45

40

35

25

20

15

10

5

8. roč. ZŠ

45

40

35

25

20

15

10

5

 

Za hodnocení výše uvedených ročníků ZŠ může uchazeč získat max. 90 bodů.

 

b) klasifikace chování                                  0 – 5 bodů

Chování

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Body

5

0

0

 

c) klasifikace v doplňujícím předmětu       0 – 5 bodů

(cukrář – předmět chemie, ostatní obory – předmět pracovní vyučování)

Prospěch

1

2

3

4

5

Body

5

3

1

0

0

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou

  • obor Cukrář – min. 45 bodů ze 100 možných,
  • obor Pekař – min. 40 bodů ze 100 možných,
  • obor Truhlář – min. 45 bodů ze 100 možných,
  • obor Tesař – min. 40 bodů ze 100 možných.

 

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy dne 30. 5. 2022.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole a ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. 5. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Schválený počet přijímaných uchazečů:

Forma studia

Kód oboru

Obor

Počet přijímaných žáků

 

 

Tříleté učební obory:

 

denní

29-53-H/01

Pekař

30

denní

29-54-H/01

Cukrář

30

denní

33-56-H/01

Truhlář

30

denní

36-64-H/01

Tesař

30

 

Volná místa pro uchazeče ve 2. kole přijímacího řízení 2022/2023:

Cukrář – 8     /     Pekař – 6     /     Truhlář – 9     /     Tesař – 3

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.