Kotva
Nepřehlédněte
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3.2.2023

Dne 3.2.2023 mají žáci pololetní prázdniny.

VYSVĚDČENÍ
31.1.2023

Dne 31.1.2023 budou žákům předávány výpisy z vysvědčení.

Partneři

 

 

Mapa webu

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6713x | Zatím neupraveno

29-53-H/01  Pekař

29-54-H/01  Cukrář

33-56-H/01  Truhlář

36-64-H/01  Tesař

 

 

1. kolo - šk. rok 2023/2024

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 884 kB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 165.43 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 1. 3. 2023.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Přihláška ke studiu musí být potvrzena lékařem.

 

Uchazeči na tříleté učební obory budou v 1. kole přijacího řízení přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě

 

a) klasifikace ze základní školy                    0 – 50 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,00

2,01 – 2,49

2,50 – 2,80

2,81 – 3,00

3,01 a více

9. roč. ZŠ

25

20

15

10

5

0

8. roč. ZŠ

25

20

15

10

5

0

 

Za hodnocení výše uvedených ročníků ZŠ může uchazeč získat max. 50 bodů.

 

b) klasifikace chování                                  0 – 10 bodů

Chování

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Body

10

0

0

 

c) motivační dopis                                      0 – 40 bodů

 • Motivační dopis je nedílnou součástí přihlášky a podmínkou pro přijetí.

  Uchazeč jej napíše vlastní rukou v českém jazyce v rozsahu cca na 1 A4. V dopise uchazeč uvede, proč má zájem o zvolený obor, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti, které by mohl při studiu zvoleného oboru využít, jaké kroužky navštěvuje apod.

   

  Přijati budou uchazeči, kteří odevzdají motivační dopis a dosáhnou

  • obor Cukrář – min. 50 bodů ze 100 možných,
  • obor Pekař – min. 40 bodů ze 100 možných,
  • obor Truhlář – min. 50 bodů ze 100 možných,
  • obor Tesař – min. 40 bodů ze 100 možných.

 

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku:

 • Cukrář            30 žáků
 • Pekař              30 žáků
 • Truhlář             30 žáků
 • Tesař               30 žáků

 

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy dne 24. 4. 2023.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole a ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.