Kotva
Nepřehlédněte
Ředitelské volno - 1. 6. 2023
26.5.2023

Dne 1. 6. 2023 je ředitelské volno.

Netýká se žáků oboru Cukrář a Pekař, kteří jsou na odborném výcviku u SPV - Střediska praktického vyučování (Sítná, Dánská)!

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
15.5.2023

2. kolo přijímacího řízení je aktuálně vyhlášeno pro obor:

 

  • Cukrář - 4 volná místa (přihlášky do 31.5.2023).
  • A pro nástavbové obory (přihlášky do 10.6.2023).

 

Více informací v aktualitách.

 

Jana Bláhová, ředitelka školy

Partneři

 

 

Mapa webu

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024 - 2. kolo

Vloženo: 19.1.2022 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2731x | Zatím neupraveno

33-42-M/01  Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

2. kolo - šk. rok 2023/2024

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 273.41 kB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 165.43 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 24. 5. 2023.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Přihláška musí být potvrzena od lékaře!

 

Uchazeči budou v 2. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků školní přijímací zkoušky z ČJ a MAT (60%)

test z českého jazyka a literatury                                                              0 – 30 bodů

test z matematiky                                                                                       0 – 30 bodů

 

b) klasifikace ze základní školy (10%)                                                      0 – 10 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,00

2,01 – 2,59

2,60 a více

9. roč. ZŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

8. roč. ZŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

 

c) pohovoru (30%)                                                                                     0 – 30 bodů

V rámci ústního pohovoru je zjišťován zájem uchazeče o obor, na který se hlásí. Pohovor je veden min. 2 vyučujícími jmenovaných ředitelkou školy.

 

Důležitou roli má i klasifikace chování uchazeče na ZŠ. V případě, že je chování u uchazeče hodnoceno jinou známkou než velmi dobré, bude uchazeči od celkového součtu bodů odečteno 10 bodů.

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 50 bodů ze 100 možných.

V případě rovnosti bodů bude rozhodující pořadí dle klasifikace posledního ročníku ZŠ.

 

Max. počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 9 žáků.

 

 

Termín přijímacího řízení:

2. kolo:  čtvrtek 1. 6. 2023

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 1. 6. 2023 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 10:45 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale.
Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy dne 6. 6. 2023.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole a ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 5. 5. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.