Kotva
Nepřehlédněte
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3.2.2023

Dne 3.2.2023 mají žáci pololetní prázdniny.

VYSVĚDČENÍ
31.1.2023

Dne 31.1.2023 budou žákům předávány výpisy z vysvědčení.

Partneři

 

 

Mapa webu

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Vloženo: 19.1.2022 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1740x | Zatím neupraveno

33-42-M/01  Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

1. kolo - šk. rok 2023/2024

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro tisk ke stažení zde (Velikost: 1.01 MB).

Formulář přihlášky naleznete zde (Velikost: 165.43 kB).

 

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky ke studiu do 1. 3. 2023.

Přihlášky je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy. Osobní předání je možné v sekretariátu školy, a to denně od 7:30 do 14:30 hod.

Přihláška musí být potvrzena od lékaře!

 

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě

 

a) výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (60%)

test z českého jazyka a literatury                                                              0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

test z matematiky                                                                                       0 – 30 bodů

(max. počet bodů v Cermatu činí 50 bodů)

 

Bodové hodnocení v Cermatu se přepočítává koeficientem 0,6. Důvodem je, že hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.

 

b) klasifikace ze základní školy (10%)                                                      0 – 10 bodů

Prům. prospěch

1,00 – 1,59

1,60 – 2,00

2,01 – 2,59

2,60 a více

9. roč. ZŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

8. roč. ZŠ

10 b.

7 b.

4 b.

0 b.

 

c) pohovoru (15%)                                                                                     0 – 15 bodů

V rámci ústního pohovoru je zjišťován zájem uchazeče o obor, na který se hlásí. Pohovor je veden min. 2 vyučujícími jmenovaných ředitelkou školy.

 

d) motivačního dopisu (15%)                                                                    0 – 15 bodů

Motivační dopis je nedílnou součástí přihlášky. Uchazeč jej napíše vlastní rukou v českém jazyce v rozsahu cca na 1 A4. V dopise uchazeč uvede, proč má zájem o zvolený obor, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti, které by mohl při studiu zvoleného oboru využít, jaké kroužky navštěvuje apod.

 

Důležitou roli má i klasifikace chování uchazeče na ZŠ. V případě, že je chování u uchazeče hodnoceno jinou známkou než velmi dobré, bude uchazeči od celkového součtu bodů odečteno 10 bodů.

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 50 bodů ze 100 možných.

V případě rovnosti bodů bude rozhodující pořadí dle klasifikace posledního ročníku ZŠ.

 

Max. počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 30 žáků.

 

 

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo:
první termín - 13. 4. 2023
druhý termín - 14. 4. 2023

 

 

Organizační pokyny:

Na základě podané přihlášky se dostaví do budovy SŠDŘ dne 13. 4. 2023 nebo 14. 4. 2023 v 8:00 hod. (uchazeči obdrží pozvánku na přijímací zkoušku).

 

Začátky administrace:

- v 8:30 hod. pro předmět matematika (test trvá 70 min.)
- v 11:45 hod. pro předmět český jazyk a literatura (test trvá 60 min.)

 

Rozmístění do učeben bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale.
Ukončení zkoušek ve 13:00 hod.

 

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupním vestibulu školy nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků testů středním školám Cermatem. Cermat zpřístupní výsledky příslušné střední škole nejpozději do 28. 4. 2023.

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci vyzvednout následující den po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v sekretariátu školy.

Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole a ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v úterý 2. 5. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.