Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Partneři

 

 

Mapa webu

Umělecké čtyřleté


82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/11 Design interiéru

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 1. KOLO

 

Přijetí na uvedené obory je podmíněno vykonáním talentových zkoušek.

 

Přihlášku je nutné odevzdat do 30. 11. 2021 (formulář přihlášky - zde (Velikost: 26.82 kB)).

Na přihlášce není třeba potvrzení od lékaře.

 

Termín přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou:

 

1. kolo:   5. 1. 2022  /  11. 1. 2022

 

Uchazeči se k talentovým zkouškám dostaví v 8:00 hodin do přízemí budovy školy (studovna naproti vrátnici), kde si je vyzvedne pedagog.
 

Talentová zkouška se skládá:

- kresba (0 - 20 b.)

- malba (0 - 20 b.)

- koláž (0 - 20 b.)

- test - všeobecně-kulturní přehled (0 - 15 b.)

- hodnocení domácích prací (0 - 15 b.)

- hodnocení prospěchu ze ZŠ (0 - 10 b.)

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 51 bodů ze 100 možných. 

 

Uchazeči si k talentovým zkouškám vezmou s sebou:

- kresba - uhel, měkkou tužku č. 2B, měkkou gumu

- malba - temperové barvy, ploché štětce libovolné tloušťky

- koláž - barevné papíry, lepidlo na papír, nůžky, pravítko

 

Domácí práce:

- studijní kresba uhlem nebo tužkou (zátiší, předmět, portrét, figura ...) - min. 10 ks

- volná tvorba uchazeče (návrhy oděvů, design inteiréru, kresby, malby ...) - počet dle uvážení uchazeče

Všechny domácí práce je nutné zapaspartovat (ne profi rámy, postačí upevnění prací na čtvrtku) a přinést v deskách označených registračním číslem uchazeče.

 

Talentové zkoušky budou probíhat od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 

Maximální počet přijímaných žáků do 1, ročníku pro každý obor: 30

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v pondělí 7. 2. 2022.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude předáváno osobně následující den po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v sekretariátu školy. Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole, ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou (1. kolo) v tiskové podobě naleznete zde (Velikost: 1.89 MB).

 

________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

(čtvrtky)

 

Místo konání:      Střední škola designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279, Kladno

 

Termín konání:

Kurzy budou probíhat každý týden ve čtvrtek od 14. 10. 2021 do 9. 12. 2021 od 16:00 do 19:00 hodin v ateliéru č. 1 (přízemí budovy).

 

Jedna skupina max. 15 lidí.

Přihlašujte se u lektora nejlépe do 11. 10. 2021!!

(přihláška do kurzu ke stažení zde (Velikost: 16.13 kB)).

 

Lektor:  MgA. Karolína Caithaml Klimešová, DiS.

kontakt: 732 856 148, e-mail: klimesovakarol@gmail.com

 

Cena kurzu:  2.430 Kč/9 lekcí (90 Kč/hod.)

 

Platební údaje:

Účet školy u KB: 11030141/0100, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte!

Platbu proveďte nejpozději do 12. 10. 2021!

 

Náplň kurzů:

 • základy kresby a malby
 • kompozice, umístění námětu do formátu
 • základy perspektivy
 • kresba a malba zátiší
 • světlo a stín, prostor budovaný světlem, modelace objemu
 • barva a odstín, míchání barev, teplé a studené barvy a jejich význam pro vystavění prostoru
 • koláž
 • individuální řešení úkolů podle vybraného oboru, adjustace domácích prací

 

Pomůcky

 • tužky různé tvrdosti: 2B, 4B, 6B, 8B, H, HB
 • plastická guma
 • špejle na měření
 • desky A3, čtvrtky A3
 • tempery – značku Umton nebo Dílo (větší tuby): Běloba Titanová, Kadmium žluté světlé, Kraplak tmavý, Ultramarín tmavý, Siena pálená, Čerň železitá
 • štětce ploché, kulaté, různé velikosti
 • nádoba na vodu, hadr
 • paleta
 • pracovní plášť

 

Na první lekci s sebou: tužky, gumu, čtvrtky A3, desky A3.

Na další hodinu se vždy domluvíte s lektorem, jaké pomůcky si přinést.