Kotva
Nepřehlédněte
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3.2.2023

Dne 3.2.2023 mají žáci pololetní prázdniny.

VYSVĚDČENÍ
31.1.2023

Dne 31.1.2023 budou žákům předávány výpisy z vysvědčení.

Partneři

 

 

Mapa webu

Umělecké čtyřleté


82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/11 Design interiéru

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - 1. KOLO

 

Přijetí na uvedené obory je podmíněno vykonáním talentových zkoušek.

 

Přihlášku je nutné odevzdat do 30. 11. 2022 (formulář přihlášky - zde (Velikost: 138.9 kB)).

Přihláška musí být potvrzena od lékaře!

 

Pozvánka k talentové zkoušce, vč. registračního čísla uchazeče, bude zaslána zákonnému zástupci nezletilého uchazeče e-mailem.

 

Termín konání talentové zkoušky:

 

1. kolo:   4. 1. 2023  /  12. 1. 2023  

 

Uchazeči se k talentovým zkouškám dostaví v 8:00 hodin do přízemí budovy školy (studovna naproti vrátnici), kde si je vyzvedne pedagog.
 

Talentová zkouška se skládá:

- kresba (0 - 20 b.)

- malba (0 - 20 b.)

- koláž (0 - 20 b.)

- test - všeobecně-kulturní přehled (0 - 20 b.)

- hodnocení domácích prací (0 - 20 b.)

- hodnocení prospěchu ze ZŠ (0 - 20 b.)

 

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou min. 61 bodů ze 120 možných. 

 

Uchazeči si k talentovým zkouškám vezmou s sebou:

- kresba - uhel, měkkou tužku č. 2B, měkkou gumu

- malba - temperové barvy, ploché štětce libovolné tloušťky

- koláž - barevné papíry, lepidlo na papír, nůžky, pravítko

 

Domácí práce:

- studijní kresba uhlem nebo tužkou (zátiší, předmět, portrét, figura ...) - min. 10 ks

- volná tvorba uchazeče (návrhy oděvů, design inteiréru, kresby, malby ...) - počet dle uvážení uchazeče

Všechny domácí práce je nutné zapaspartovat (ne profi rámy, postačí upevnění prací na čtvrtku) a přinést v deskách označených registračním číslem uchazeče.

 

Talentové zkoušky budou probíhat od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 

Maximální počet přijímaných žáků do 1, ročníku pro každý obor: 30

 

Nejpozději do 20. 1. 2023 obdrží zákonný zástupce nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky e-mailem.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v pondělí 6. února 2023.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude předáváno osobně následující den po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v sekretariátu školy. Písemně se zasílají rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, a to na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

 

Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek uchazeči obdrží na své základní škole, ostatní uchazeči si jej vyžádají písemně nebo osobně na příslušném krajském úřadě dle svého trvalého bydliště.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 30. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou (1. kolo) v tiskové podobě naleznete zde (Velikost: 1.61 MB).

 

________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM - OBSAZENO!

(středy)

 

Od 5. října 2022 bude probíhat každou středu kurz přípravy k talentovým zkouškám.

 

Místo konání:

Střední škola designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279, Kladno

 

Termín konání:

Kurzy budou probíhat každý týden ve středu od 5. 10. 2022 do 14. 12. 2022 od 15:30 do 18:30 hodin v ateliéru č. 1, případně č. 2 (přízemí budovy).

 

Jedna skupina max. 15 lidí.

 

Přihlašujte se u lektora nejlépe do 30. 9. 2022!

(přihláška do kurzu ke stažení zde (Velikost: 16.15 kB) (Velikost: 16.15 kB)).

 

Lektor:  MgA. Zuzana Nováková Hilská

kontakt: 604 966 925, zu-hi@seznam.cz

 

Cena kurzu:  3.000 Kč/10 lekcí (100 Kč/hod.)

 

Platební údaje:

Účet školy u KB: 11030141/0100, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte + přípravný kurz!

Platbu proveďte nejpozději do 5. 10. 2022.

 

Náplň kurzů:

 • základy kresby a malby
 • kompozice, umístění námětu do formátu
 • základy perspektivy
 • kresba a malba zátiší
 • světlo a stín, prostor budovaný světlem, modelace objemu
 • barva a odstín, míchání barev, teplé a studené barvy a jejich význam pro vystavění prostoru
 • koláž
 • individuální řešení úkolů podle vybraného oboru, adjustace domácích prací

 

Pomůcky

 • tužky různé tvrdosti: 2B, 4B, 6B, 8B, H, HB
 • plastická guma
 • špejle na měření
 • desky A2, čtvrtky A2, A3
 • přírodní úhel
 • tempery – značku Umton nebo Dílo (větší tuby): Běloba Titanová, Kadmium žluté světlé, Kraplak tmavý, Ultramarín tmavý, Siena pálená, Čerň železitá
 • štětce ploché, kulaté, různé velikosti
 • nádoba na vodu, hadr
 • paleta
 • pracovní plášť

 

Na první lekci s sebou: tužky, gumu, čtvrtky A3, A2, desky A2.

 

Na další hodinu se vždy domluvíte s lektorem, jaké pomůcky si přinést.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.